CollaSpace

CollaSpace

Virtuaalinen projektitila

“Me NCC:llä etsimme jatkuvasti tapoja parantaa työprosessejamme ja siten tehostaa toimintojamme ja Navistoolsin käyttäminen työmaan hallinnassa virtuaalisen mallin avulla on tästä hyvä esimerkki.."

 CollaSpace on täysin uudistettu virtuaalitilakonsepti, jossa käytetyt komponentit ja kokonaistoteutus edustavat alansa huippua maailmassa.  Järjestelmä tukee erilaisia natiivimuotoisia tiedostomuotoja , joten suunnittelumallit saadaan vaivattomasti suoraan tilaan tarkasteltaviksi. Mm. Navisworks mallit toimivat virtuaalitilassa, jonka ansiosta Navisworks malleja projektitoiminnassaan käyttävät organisaatiot pääsevät hyvin helpolla tavalla hyödyntämään virtuaalitilan tuomia hyötyjä projektitoiminnassaan ilman ylimääräisiä työvaiheita virtuaalimallin luontiin liittyen.
Luonnollisesti virtuaalitila tukee myös mm. Unity platformilla olevia virtuaalimalleja.
Samaan tuoteperheeseen kuuluu myös CollaWall, joka on senämään perustuva virtuaalitila.
Virtuaalitilat voidaan myös laajentaa laajemmaksi kollaboraatiotilaksi CollaCenteriksi, joka toimii BigRoom ajatuksen tapaan projektityöryhmien työtilana.

Katso virtuaalitilan käyttö ja hyödyt
Mikä on virtuaalitila
Collaprimen luoma virtuaalitila on kolmiulotteisuuteen perustuva työkalu arkkitehtien ja insinöörien suunnitelmien visualisointiin. Virtuaalitilan avulla erilaiset sidosryhmät pääsevät havainnoimaan suunnitelmia niiden luonnollisessa koossa sekä tuomaan esille osaamistaan ja näkemyksiään.
Virtuaalitilan tarkoituksena on kollaboraation, osallistuvuuden ja tehokkaan suunnittelun edistäminen sekä vaativien projektien elinkaarikustannusten minimointi. Virtuaalitilaamme voidaan hyödyntää monialaisesti, esimerkiksi teollisuuden ja talonrakentamisen sektoreilla. 
Collaprime Oy ja Profox Companies Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen CollaSpace virtuaalitilojen toimittamisesta, jonka puitteissa Profox Companies Oy tarjoaa virtuaalitilakonseptia sekä siihen liittyviä koulutus- ja huoltopalveluja omille asiakkailleen.
Collaprime Oy vastaa konseptin teknisestä toteutuksesta, asennuksesta ja huolto - ja tukipalveluista.  Collaprime nettisivut
Video CollaSpacen käytännön hyödyntämisestä (FocusCAVE)
Video CollaSpace teollisuussuunnittelussa (FocusCAVE)
Video CollaSpace arkkitehtisuunnittelussa (FocusCAVE)

 

Profox toimii asiakkaan puolella ohjelmistoinvestoinnin alusta alkaen etsien kustannustehokkaimmat ohjelmistoratkaisut ja lisenssointitavat, sekä varmistamalla ohjelmistojen  tuloksellisen käytön.


Palvelemme teollisuudenaloja, joiden sovellusalueen tunnemme myös itse, ovathan avainhenkilömme toimineet itse teollisuudessa eri tehtävissä.
 

 

CollaSpace Virtuaalitila - käyttö ja hyödyt projektiorganisaatiolle ja omaisuudenhallinnassa

Virtuaalitila on hyödynnettävissä laitoksen, rakennuksen tai infrakohteen koko elinkaaren aikana monialaisesti lähtökohtana kohteen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistaminen.

Suunnitteluvaihe:  Projektiryhmän sekä muiden sidosryhmien ja käyttäjien havainnollistaminen ja havaintojen hyödyntämien kohteen suunnittelussa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan koko elinkaaren ajan sekä samalla minimoidaan elinkaarenaikaisia käyttöön ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia.
 
Rakentamisvaihe: Virtuaalitilan avulla saadaan havainnollistettua asennettavia kohteita ja ympäristöä tavalla , joka vastaa fyysistä käyntiä työmaalla.  Samalla myös työmaaihmisten näkemyksiä voidaan huomioida kohteen suunnittelun kannalta.

Ylläpitovaihe: Kohteen käyttö- ja huoltohenkilöstö pääsee tutustumaan virtuaalitilassa  toteutusvaihtoehtoihin käytön- ja huollon kannalta ja osaltaan vaikuttamaan kohteen suunnitteluun siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin koko elinkaarensa ajan.
Kohteen valmistuttua virtuaalitila mahdollistaa  käyttö- ja huoltohenkilöstölle esimerkiksi huoltoseisakkien suunnittelun  virtuaalisesti. Lisäksi virtuaalitila on käytettävissä henkilöstön operointiin ja esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa sekä markkinointitarkoituksissa.
Saneeraushankkeet:
Koska Navisworks ohjelmisto on suoraan integroitu virtuaalitilakonseptiin, voidaan virtuaalitilassa visualisoida kaikilla niillä suunnittelujärjestelmillä tuotettuja malliformaatteja, joita Navisworks tukee. Lisäksi voidaan myös visualisoida  laserkeilattua pistepilviaineistoa sekä pistepilviaineiston ja suunnittelumallien yhdistelmiä, jolloin voidaan helposti arvioida erilaisia saneeraushankkeiden toteutusvaihtoehtoja.
Pistepilviaineistojen stereovaikutelman vuoksi virtuaalitilassa päästään havainnoimaan olemassaolevien rakenteiden ja suunniteltujen uudistusten toimivuutta kuten itse oltaisiin kohteessa. Tätä ominaisuutta hyödynnetään saneeraushankkeen suunnittelu- ja työmaavaiheiden aikana.

CollaSpace Virtuaalitila - varaa yrityksellenne esittelyaika

 Virtuaalitilaan pääset itse tutustumaan varaamalla ajan  Espoossa sijaitsevaan Collaprime Oy:n showroom tilaan.
Tutustumiseen olisi hyvä ottaa mukaan yrityksenne projektitoiminnan avainhenkilöitä ja tietysti myös yrityksenne VR asioista vastaavia IT alan asiantuntijoita.
 
Ehdotathan ryhmällenne sopivaa vierailuaikaa tällä lomakkeella.
Aikaa esittelyyn olisi hyvä varata noin 1,5 - 2 tuntia.
Komentokeskus
co/ A-Insinöörit Oy
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo (parin minuutin kävely Leppävaaranb juna-asemalta)
Collaprime Oy, Tony Lindqvist
Profox Companies Oy, Ari Puuskari

 

 

 

Varaus Virtuaalitilan esittelyyn

Ehdota virtuaalitilan esittelyaikaa  täyttämällä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja viesti kenttään ehdottamasi esittelyajankohta. 
Vahvistamme ehdotuksesi tai ehdotamme muuta vapaana olevaa ajankohtaa.
Esittelyyn olisi hyvä varata aikaa noin 1,5-2 tuntia.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016