top of page

Profox Typhoon toimintatavalla

jopa 20 % säästöt projektitoiminnassa!

Typhoon logo Inkscape Turkoosi vector PNG.png

Yhteistoiminta-alusta
Profox Typhoon

Profox Typhoon on visuaalinen projektiportaali, joka mahdollistaa erilaisten 3D aineistojen (3D-mallit, pistepilvet ja 360 kuvat) hyödyntämisen ja yhteistoiminnan investointihankkeen suunnittelun, työmaan ja elinkaaren aikana.

Profox Typhoon toimii kaikkien osapuolten visuaalisena kommunikaatio- ja tilannekeskuksena. Helppokäyttöisen WEB palvelun avulla kaikki projektiosapuolet ja projektinomistaja saavat ajantasaista tietoa projektin tilanteesta.
Alustalla havainnollistetaan myös hankittujen projektipalveluiden lopputuloksia, kuten esimerkiksi laserkeilauksella tuotettuja pistepilviä ja työmaan poikkeamia.

LAITOSMALLIKOORDINAATTORI palvelun avulla kaikkien projektiaineistojen käsittely ja mm. oikeellisuuden varmistaminen automatisoidaan siten, että omia resursseja ei aineistojen hallintaan ja käsittelyyn tarvita. Alusta tukee Profoxin toimittamia suunnittelujärjestelmiä sekä Navisworksin ja IFC-standardin kautta kaikkia muita keskeisiä suunnittelujärjestelmiä
 

Hyödyt projektiosapuolien näkökulmista

Projektinomistaja:

Tarjoaa läpinäkyvyyttä projektin tilanteeseen ja toimii kommunikaatiokanavana kaikille projektin osapuolille varmistaen paremman aikataulun ja budjetin hallinnan

Suunnittelija:

Tarjoaa ajantasaisen näkymän projektin tilanteeseen ja kommunikaatiokanavan muiden projektiosapuolten väliseen yhteydenpitoon

Laitetoimittaja:

Tarjoaa laitetoimittajien projektiryhmille ajantasaisen näkymän projektin tilanteeseen ja kommunikaatiokanavan muiden projektiosapuolten väliseen yhteydenpitoon jahelpottaa laitteiden asennustoimintaa.

Urakoitsija:
Tarjoaa visuaalisen näkymän projektisuunnitelmiin, alustan työmaan edistymisen seurantaan ja työmaan mahdollisten poikkeamien hallintaan.

Käyttö- ja kunnossapito:

Tarjoaa visuaalisen alustan kaikkeen laitoksen digitaalisen aineiston hyödyntämiseen mm. kunnossapitotehtävien, seisakkisuunitelmien, työturvallisuusasioiden kehittämisen, logistisen toiminnan kehittämisen  ja kuluvalvonnan alueilla.

Profox Typhoon palvelut

magnuskuva_edited.jpg

Laitosmallikoordinaatio palvelu
90 €/tunti

LAITOSMALLIKOORDINAATTORI palvelun avulla säästetään omia projektiresursseja ja varmistetaan projektiaineistojen sujuva hallinnointi ja käyttö. Palvelu voi sisältää esimerkiksi:

 

Aineistojen julkaisu, linkkien luominen, lisädatan julkaiseminen

Törmäystarkasteluajot

Mallien As-Built palvelu (olemassaolevan infran ajantasaistaminen digitaaliseen muotoon)

Työmaan laadunvalvonta (poikkeamien havainnointi ja raportointi)

sova3dkuva-2_edited.jpg

WEB palvelu
alk. 40 €/käyttäjä/kk

IMG_6490_edited.jpg

Käyttöönotto ja koulutus

WEB palvelu

Profoxin yhteyshenkilö hoitaa järjestelmän käyttöönoton ja suorittaa lyhyen käyttökoulutuksen kaikille projektiportaalin käyttäjille

​WEB-palvelu on pilvipohjainen alusta projektiaineistojen hyödyntämiseen

 

Helppo ja vaivaton web-pohjainen käyttöliittymä aineistojen hyödyntämiseen

Katsellaan, mitataan ja kommentoidaan ja tarkastellaan malliin liitettyä informaatiota

Toimii projektin visuaalisena tilannekeskuksena

Alusta elinkaarenaikaiseen aineistojen hyödyntämiseen käyttö- ja kunnossapitopuolella

Toimii myös mobiililaitteilla

LAITOSKOORDINAATTORI palvelun avulla alusta on linkattavissa kaikkiin yleisesti käytössä oleviin tietokantapohjaisiin järjestelmiin, kuten kunnossapidon ja dokumenttienhallinnan tietojärjestelmät. Alusta tukee myös projektinjälkeistä elinkaarenaikasta käyttöä varmistamalla, että projektiaineistot eivät jää kertakäyttöisiksi vaan palvelevat omistajaa digitaalisena omaisuutena käyttöiän ajan.

”Navis Typhoon ei ole ainoastaan uusi ohjelmistoplatform vaan kokonaan uusi toimintamalli projektin 3D aineistojen käyttämiseen ja hallinnointiin."


"Toimintamalli on muuttamassa kokonaan investointiprojektin käytänteitä kustannustehokkaampaan suuntaan sekä mahdollistamassa elinkaariajattelun konkretisoitumista uutta teknologiaa hyödyntämällä.”

"Järjestelmä käyttöön liittyy systemaattinen toimintatapa mallien hyödyntämisessä. 3D-mallit ja niistä luotavat virtuaalimallit ovat helposti käytettävissä suunnittelun ja työmaan ohjauksessa sekä elinkaaren aikana.
Navis Typhoon on enemmän kuin ohjelmistoalusta."

Ajantasalla oleva tieto helposti saatavilla kaikilla projektin osapuolilla

Yhdenmukaistaa projektin 3D-mallien rakennetta ja dataa

Parempi kommunikointi ja osallistaminen projektiosapuolten välillä

Budjetin ja aikataulun parempi pitävyys sekä toiminnallisesti parempi lopputulos

Eri lähteistä tulevan mallitiedon itsenäinen hallinta

Navis Typhoon hyödyt

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox black text.png

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haukilahdenkatu 4B

00550 Helsinki

puh: 0400-488 267

 

Pitkämäenkatu 6

20250 Turku

puh: 044-9760 389

Myynti:

sales@profox.com
 

Tuki:
support@profox.com

Meille töihin?

Avoimet hakemukset voi lähettää CV:ineen osoitteeseen sales@profox.com

bottom of page