top of page
Etsi
  • Ari Puuskari

Navis Typhoon digitaalinen alustapalvelu käyttöön Keski-Uudenmaan Vedellä

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimintaan kuuluu monipuolisesti veden tuotantoa, jätevesien johtamista puhdistettavaksi ja vesiensuojelua ja vesistöjen kunnossapitoa. Meriviemärin digitaalinen aineisto Keski-Uudenmaan meriviemäri on eräs merkittävistä kohteista josta on myös olemassa digitaalinen aineisto. Viemäritunneli on tietyiltä osin laserkeilattu ja pistepilviaineiston pohjalta on myös laadittu kolmioverkkopintamalli. Tämä digitaalinen aineisto on hyvin käyttökelpoinen tunnelin kunnostusprojektin ja muiden korjausten lähtötietoina. Kunnostusprojektin toimijat voivat myös tarkistaa siitä

esimerkiksi kulkureittejä ja mitoituksia. Digitaalista aineistoa voidaan hyödyntää tunnelin koko elinkaaren aikana.


Haasteet Kookkaiden aineistojen hallinnointi, käsittely ja jakaminen on kuitenkin hyvin haasteellista jonka vuoksi aineistoja hyödynnetään usein puutteellisesti. Omistajataho ja muu kuin suunnitteluosapuoli eivät usein pysty lainkaan käsittelemään esimerkiksi pistepilviaineistoja, koska käsittelyyn tarvittaisiin erikoistunut tekninen ohjelmisto ja sen käytön osaamista.

Ratkaisuna näihin haasteisiin on kuntayhtymissä otettu käyttöön Navis Typhoon digitaalinen alustapalvelu. Web pohjaisen käyttöliittymän oppii lyhyen opastuksen avulla myös käyttäjä, joilla ei ole teknisen suunnitteluohjelmiston osaamisen taustaa. Järjestelmän avulla voidaan hallita, navigoida, mittailla ja tehdä merkintöjä hybridiaineistoissa, jotka koostuvat pistepilvistä ja erilaisista lähteistä tuoduista 3D malleista. Järjestelmän käyttöä varten ei tarvita erillisiä ohjelmistoasennuksia, pelkkä webbiselain riittää.


Ratkaisuna Navis Typhoon digialusta Ratkaisuna näihin haasteisiin on kuntayhtymissä otettu käyttöön Navis Typhoon digitaalinen alustapalvelu. Web pohjaisen käyttöliittymän oppii lyhyen opastuksen avulla myös käyttäjä, joilla ei ole teknisen suunnitteluohjelmiston osaamisen taustaa. Järjestelmän avulla voidaan hallita, navigoida, mittailla ja tehdä merkintöjä hybridiaineistoissa, jotka koostuvat pistepilvistä ja erilaisista lähteistä tuoduista 3D malleista. Järjestelmän käyttöä varten ei tarvita erillisiä ohjelmistoasennuksia, pelkkä webbiselain riittää.

KäyttökokemuksiaKuntayhtymän käyttöpäällikkönä toimiva Teemu Järvinen kertoo, että Navis Typhoon järjestelmä on otettu käyttöön Harjusuo-Koivuhaka meriviemärin korjausprojektin yhteydessä. Hän on tyytyväinen järjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin. Heidän on helppo hallinnoida omia aineistojaan järjestelmässä ja jakaa käyttöoikeuksia projektiosapuolille kuten suunnittelijat ja urakoitsijat. Toimijoilla on helppo pääsy kaikkeen aineistoon suunnitteluprojektin ja työnsuunnittelun eri vaiheissa paikasta ja ajasta riippumattomasti.

Kuntayhtymällä ei ole juurikaan resursseja it-järjestelmien ylläpitoa tai aineistojen käsittelyä ja muokkaamista varten.


Navis Typhoon konseptiin kuuluu Admin palvelu, joka hoitaa kaikki aineistojen käsittelyyn ja julkaisuun liittyvät tehtävät. Omistaja ja muut projektiosapuolet pääsevät keskittymään omiin tehtäviinsä kun aineistot ovat helposti hyödynnettävissä Web-palvelussa.


Järjestelmän käyttäjänä Kuvesin projektissa toimii myös vanhempi erikoissuunnittelija Vesa-Matti Matikainen A-Insinööreiltä. Hän toteaa hämmästelleensä suurienkin aineistojen jouhevaa ja nopeaa käyttöä järjestelmällä. Projekteissa kun usein isona haasteena on aineistojen siirto, lataamisen hitaus ja aineistojen hankala käsittely.


 

Kuntayhtymien toimintaa

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä on tukkuvesiyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa talousveden osakaskunnilleen. Osakaskuntia ovat Järvenpää, Kerava, Sipoo ja Tuusula, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on nykyisin yli 145 000.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä huolehtii jäsenyhteisöjensä, Järvenpään, Keravan, Tuusulan sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) osalta eräiden Vantaan kaupungin alueiden jätevesien johtamisesta Keski-Uudenmaan meriviemärin kautta puhdistettavaksi tehokkaasti HSY:n jätevesien kanssa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.

Liikelaitoskuntayhtymä perustettiin vuonna 1976 toteuttamaan alueellista vesiensuojelusuunnitelmaa, Keski-Uudenmaan meriviemäriä. 1980-luvun alussa kuntayhtymä sai myös tehtäväkseen kunnostaa toimialueensa vesistöjä kuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi.


Ari Puuskari Profox Companies Oy

148 katselukertaa0 kommenttia

Comments


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kiitos viestistäsi!

Toimistomme

Emalikatu 9 (Primulan talo)

04440 Järvenpää

puh: 0400-488 267

 

Pitkämäenkatu 6

20250 Turku

puh: 044-9760 389

Myynti:

sales@profox.com
 

Tuki:
support@profox.com

Puh: 020-74166 23

Meille töihin?

Avoimet hakemukset voi lähettää CV:ineen osoitteeseen sales@profox.com

Yhteystiedot ja yhteydenotto
bottom of page