Uuden teknologian valmennukset

Asiantuntijamme valmentavat yrityksenne henkilöstöä uuden teknologian käyttöönottoon. Valmennuksessa asiantuntijamme osallistuvat valmentajan roolissa projektityöskentelyyn ja kouluttavat tarvittaessa henkilöstön.

Esimerkkejä henkilöstövalmennuksista:

 

3D mallien tarkastelu ja kommentointi projektien aikana

Nostetaan projektin kommunikaatio uudelle tasolle hyödyntämällä visuaalisia malliaineistoja tehokkaasti. Näin luodaan edellytykset paremmalle yhteistoiminnalle ja sujuvammalle projektityöskentelylle. Säästöt tulevat turhan työn tekemisen välttämisestä ja virheiden minimoitumisesta.

Laserkeilausaineistojen hyödyntäminen

Laserkeilauksella tuotettujen pistepilviaineistojen hyödyntäminen suunnittelutyössä, suunnitelun ohjaamisessa, ja työmaan laadunvarmistamisessa on usein hyvin haastellista.

Asiantuntijamme ohjaavat valmennuksessa oikeisiin työtapoihin ja käyvät lävitse "best practise työtavat"

Projektin tarjousaineiston valmistelu

Suunnittelusta saatua 3D aineistoa muokataan helpottamaan projektin tarjousaineiston käsittelya ja työvaiheiden määrittelyä. Asiantuntijamme valmentaa oikeat työtavat tarvittavien ohjelmistojen avulla.

Projektien etenemän seuranta

Visuaalisen malliaineiston avulla projektin etenemän seuraaminen suunnittelussa ja tai työmaatyöskentelyn osalta on erittäin havainnollinen työtapa esim. projektinjohdolle. Asiantuntijamme valmentavat tämän työtavan käyttöönoton ja käytön.  

Pilvipalveluiden hyödyntäminen

Pilvipalveluiden avulla voidaan projektin kommunikaatiota ja tiedon jakamista parantaa hyvin merkittävästi. Oikeiden työtapojen omaksuminen alusta asti on tärkeää, jotta projektityön tuottavuutta saadaan oikeasti nostettua.

Asiantuntijamme ovat mukana myös pilvipalvelujärjestelmän käyttöönotossa ja henkilöstön kouluttamisessa.

Kysy minulta lisää valmennuksista

Ismo Kuva_pieni_edited.jpg

Ismo Knihti

044 976 0389


ismo.knihti@profox.com

Myyntipäällikkö