top of page

Henkilöstövalmennukset

Asiantuntijamme valmentavat yrityksenne henkilöstöä uuden teknologian käyttöönottoon. Valmennuksessa asiantuntijamme osallistuvat valmentajan roolissa projektityöskentelyyn ja kouluttavat tarvittaessa henkilöstön. Valmennusohjelma koostetaan aina henkilöstön tarpeiden mukaisesti.

Esimerkkejä henkilöstövalmennuksista:

 

Yhteistoimintavalmennus

Yhteistoimintavalmennus on kokonais-

valtainen valmennusohjelma , jonka

avulla projekteissa toimivaa ja tai

elinkaarenaikasen toiminnan henkilöstöä

valmennetaan hyödyntämään digitaalisia

aineistoja ja työkaluja toimintansa tehosta-

miseksi sekä parantamaan kommunikaatiota eri toimijoiden kanssa (yhteistoiminta).


Yhteistoiminnan parantaminen nostaa todistetusti projektien tehokkuutta, koska kaikilla osapuolilla on yhteneväinen tieto projektin tilanteesta ja väärinymmärrysten ja puutteellisten tietojen varassa toimiminen minimoituu.


​​​​​​​​​3D mallien ja pistepilviaineistojen tarkastelu ja kommentointi projektien aikana

Nostetaan projektin kommunikaatio uudelle tasolle hyödyntämällä visuaalisia malliaineistoja tehokkaasti. Näin luodaan edellytykset paremmalle yhteistoiminnalle ja sujuvammalle projektityöskentelylle. Säästöt tulevat turhan työn tekemisen välttämisestä ja virheiden minimoitumisesta.

Laserkeilausaineistojen hyödyntäminen

Laserkeilauksella tuotettujen pistepilviaineistojen hyödyntäminen suunnittelutyössä, suunnitelun ohjaamisessa, ja työmaan laadunvarmistamisessa on usein hyvin haastellista.

Asiantuntijamme ohjaavat valmennuksessa oikeisiin työtapoihin ja käyvät lävitse "best practise työtavat"

Projektin tarjousaineiston valmistelu

Suunnittelusta saatua 3D aineistoa muokataan helpottamaan projektin tarjousaineiston käsittelya ja työvaiheiden määrittelyä. Asiantuntijamme valmentaa oikeat työtavat tarvittavien ohjelmistojen avulla.

Projektien etenemän seuranta

Visuaalisen malliaineiston avulla projektin etenemän seuraaminen suunnittelussa ja tai työmaatyöskentelyn osalta on erittäin havainnollinen työtapa esim. projektinjohdolle. Asiantuntijamme valmentavat tämän työtavan käyttöönoton ja käytön.  

Pilvipalveluiden hyödyntäminen

Pilvipalveluiden avulla voidaan projektin kommunikaatiota ja tiedon jakamista parantaa hyvin merkittävästi. Oikeiden työtapojen omaksuminen alusta asti on tärkeää, jotta projektityön tuottavuutta saadaan oikeasti nostettua.

Asiantuntijamme ovat mukana myös pilvipalvelujärjestelmän käyttöönotossa ja henkilöstön kouluttamisessa.

Ohjelmistojen koulutukset

yhteistoimintavalmennus_portaat.png

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox black text.png

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

bottom of page