top of page

SEISOKKIEN SUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KEHITYSPALVELU

Digitaalisten teollisuusympäristöjen hyödyntäminen
Digitaalisten teollisuusympäristöjen hyödyntäminen
Digitaalisten teollisuusympäristöjen hyödyntäminen

​Ymmärrämme, että digitaalisen teollisuusympäristön täysi potentiaali saavutetaan vasta, kun kaikki osa-alueet toimivat saumattomasti yhdessä. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään digitaalista teollisuusympäristöä monipuolisesti ja tehokkaasti. Tarjoamme konsultointia ja tukipalveluita, jotka keskittyvät digitaalisen ympäristön optimaaliseen käyttöön eri liiketoiminta-alueilla, kuten muutostöiden suunnittelussa, seisokkien optimoinnissa, käyttö- ja kunnossapidossa sekä työn suunnittelussa ja seurannassa. Näin asiakkaamme voivat saavuttaa parempia tuloksia, tehostaa toimintaansa ja innovoida uusia tapoja toimia digitaalisen teollisuusympäristön avulla.

Digitaalisten aineistojen hyödyntämisen konsultointi

Konsultointi

Autamme yrityksiä hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ja 3D-aineistoja tehokkaasti ja innovatiivisesti teollisuuden prosesseissa. Tarjoamme konsultointipalveluita, jotka mahdollistavat eri osapuolten yhteistyön ja uusien toimintatapojen hyödyntämisen.

  • Muutostöiden suunnittelu digitaalisessa ympäristössä: Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan muutostöitä hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja 3D-aineistoja. Tavoitteenamme on tehostaa muutosprosesseja ja innovoida uusia ratkaisuja.

  • Seisokkien optimointi digitaalisessa ympäristössä: Tuomme eri osapuolet yhteen seisokkien suunnittelussa, optimoinnissa ja perehdytyksessä, hyödyntäen digitaalista ympäristöä ja 3D-aineistoja. Autamme asiakkaitamme minimoimaan seisokkien vaikutuksen tuotantoon ja löytämään uusia tapoja niiden tehokkaaseen hallintaan.

  • Käyttö- ja kunnossapidon tehostaminen digitaalisessa ympäristössä: Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme käyttö- ja kunnossapitoprosesseja digitaalisissa ympäristöissä. Hyödynnämme 3D-aineistoja ja uusia teknologioita tehostaaksemme huolto-ohjelmia ja optimoidaksemme laitteistojen käyttöä.

  • Työn suunnittelun ja seurannan tukipalvelut digitaalisessa ympäristössä: Tarjoamme konsultointia työn suunnitteluun ja seurantaan digitaalisissa ympäristöissä. Autamme asiakkaitamme löytämään uusia tapoja työnkulun optimointiin ja työntekijöiden tehokkuuden lisäämiseen.

  • Visuaalinen turvallisuussuunnittelu ​digitaalisessa teollisuusympäristössäAutamme asiakkaitamme hyödyntämään digitaalista teollisuusympäristöä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, kuten kouluttamalla ja perehdyttämällä henkilöstöä. Tarjoamme asiantuntija-apua ja ohjausta siinä, miten digitaalista teollisuusympäristöä voidaan käyttää turvallisuuden parantamiseksi ja riskien minimoimiseksi. Lisäksi tarjoamme käytännön ratkaisuja ja innovatiivisia työkaluja, jotka tukevat turvallisuustyötä ja auttavat varmistamaan työympäristön turvallisuuden. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa henkilöstö voi toimia optimaalisesti hyödyntäen digitaalista teknologiaa ja resursseja.

Kari Kotirinta

Mestari Talks -webinaarisarja:
Haastattelussa maailman nopeimman seisokin kehittäjä Kari Kotirinta

ti 9.4

14-15

Tervetuloa osallistumaan Profoxin "Mestari Talks" -webinaarisarjan avaavaan jaksoon, jossa saamme ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia suoraan Kari Kotirinnalta – seisokkien kehittämisen uranuurtajalta.

 

Kari on urallaan luonut innovaatioita ja auttanut yrityksiä saavuttamaan merkittäviä saavutuksia. Tässä webinaarissa hän tarjoaa oivalluksia tehokkaampien seisokkistrategioiden toteuttamiseksi, jakaa käytännön vinkkejä ja uusia ideoita seisokkiprojektien parantamiseen, vastaten teollisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Teollisuuden maailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta monet sen perushaasteet säilyvät muuttumattomina. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää jakaa kokeneiden asiantuntijoiden vuosien varrella kertynyttä tietoa ja kokemusta seuraaville sukupolville. "Mestari Talks" -webinaarisarja on suunniteltu välittämään näitä arvokkaita oppeja ja edistämään kokemustiedon siirtämistä teollisuusalalla.

Haastattelussa Kari Kotirinta, jolla on yli neljän vuosikymmenen kokemus seisokkien kehittämisestä, mukaan lukien 15 vuoden panos Loviisan ydinvoimalaitoksen eri rooleissa – suunnittelusta asennuspäällikköön ja seisokkien aikataulukeskuksen päällikköön. Tänä aikana hän oli avainasemassa kehittämässä maailman tehokkaimpia vuosihuoltoseisokkeja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä Fortumilla, joiden kehitystyö on jatkunut hänen johdollaan. Kari jakaa arvokkaita oivalluksia seisokkiprojektien kehittämiseen, korostaen yhteistyön, teknologian käytön ja uusien menetelmien merkitystä teollisuuden haasteisiin vastaamisessa. Hänen osaamisensa ja innovaationsa ulottuvat Fortumin ulkopuolelle, parantaen seisokkien hallintaa globaalisti. Karin syvällinen kokemus ja osaaminen tekevät hänestä korvaamattoman inspiraation lähteen kaikille alalla toimiville.

Kenelle: Suunnattu teollisuusalan johtajille, päätöksentekijöille, projektinhallinnan ammattilaisille, insinööreille ja teknisille asiantuntijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita teollisuusprosessien optimoinnista ja innovaatioiden hyödyntämisestä.

Webinaarissa opit tehostamaan teollisuusprosesseja kokemuksen, prosessinhallinnan ja teknologian avulla, mikä lisää työn mielekkyyttä. Saat ainutlaatuisen tilaisuuden perehtyä syvällisesti teollisuusprosessien ytimeen, saada tietoa alan huipulta ja löytää inspiraatiota.

Ilmoittaudu mukaan livenä tai katso myöhemmin!

  • Tehokkaan seisokin peruselementit ja avainaskeleet sen mahdollisimman tehokkaaseen toteuttamiseen.

  • Seisokkiprojektien tyypilliset haasteet ja niiden ratkaiseminen.

  • Kommunikoinnin ja ennakkosuunnittelun merkitys projektiin.

  • Digitaalisten teollisuusympäristöjen ja uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, tuomat mahdollisuudet.

 

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

bottom of page